Cookies & Privacy Statement

Stichting We Run The City gevestigd te Amsterdam, Laurierhof 18, 1016 MA te Amsterdam, hierna te noemen ‘We Run The City’, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We Run The City werkt met verschillende werknamen en websites onder de namen:

 • HardlopenAmsterdam
 • HardlopenRotterdam
 • HardlopenAmersfoort
 • HardlopenUtrecht
 • HardlopenLeiden
 • HardlopenZaandam
 • HardlopenAlkmaar
 • HardlopenHaarlem
 • HardlopenDenHaag
 • HardlopenHoofddorp

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

We Run The City verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Gegevens betreffende uw gezondheid 
 • Frequentie van uw aanwezigheid bij trainingen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier van We Run The City, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We Run The City verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

We Run The City neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van We Run The City) tussen zit. We Run The City gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MailChimp
 • Drupal Opensource CMS 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We Run The City bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

We Run The City deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. We Run The City blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien van toepassing, verstrekt We Run The City uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit kunnen partijen zijn zoals bijvoorbeeld bedrukkers van kleding of extra diensten die door u zijn aangevraagd en die door externe partijen worden geleverd. Daarnaast kunt u bij Google inzien hoe zij met uw gegevens omgaan via onderstaande link:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We Run The City gebruikt functionele, analytische en tracking cookies van Google en Facebook. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We Run The City gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over cookies, de Google- en Facebook services en toestemming gevraagd voor het gebruik en plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: 

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door We Run The City en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We Run The City wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We Run The City neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via het contactformulier.

 

Wijzigingen 

Omdat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, verandert ook deze Cookies & Privacy Statement regelmatig. Het verdient daarom de aanbeveling om dit statement regelmatig te raadplegen.

 

Het gebruik van Cookies

We Run The City maakt gebruik van cookies. Een cookie is klein stukje bestand met informatie dat met pagina’s wordt meegestuurd en opgeslagen wordt door de browser op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat. Op deze manier kan bij de volgende keer dat je onze website bezoekt de opgeslagen informatie opgeroepen worden naar onze servers. Het gebruik van cookies helpt ons de website continue te verbeteren en het gebruiksgemak te bevorderen om jou en andere bezoekers beter van dienst te zijn.
Toestemming voor het gebruik Cookies
 
We Run The City dient aan jou toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Dit is de zogenaamde cookiebanner die onderaan de pagina vertoond wordt wanneer je onze website betreed.   
Type Cookies en het doel
 
Er zijn 3 cookies te onderscheiden, namelijk; functionele cookies, geanonimiseerde analytische cookies en tracking cookies. Voor respectievelijk de eerste twee cookies is geen toestemming vereist. Deze cookies maken geen tot weinig inbreuk op je privacy. We leggen dit graag uit.

 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om een website of dienst beter te laten functioneren en het bezoek voor jou gebruiksvriendelijker te maken. Zo worden inloggegevens bijvoorbeeld opgeslagen bij de volgende keer dat je de site bezoekt of wordt er bijgehouden wat er in je winkelmandje zit. Kortom, je hoeft dit niet continue opnieuw in te voeren omdat je wordt herkend. Enkele voorbeelden zijn:

 •     Aantal unieke bezoeken
 •     Hoe vaak gebruikers de website bezoeken
 •     Welke pagina’s vaak bekeken worden
 •     Hoe lang pagina’s bekeken worden
 •     Waar bezoekers de website weer verlaten

 

Geanonimiseerde analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. Zoals de naam al aangeeft wordt er een anonieme cookie gegenereerd dat enkel dient voor statistische doeleinden. Voorbeelden hiervan zijn:

 •     Welke pagina’s je hebt bekeken
 •     Hoe lang je op een bepaalde pagina doorbrengt
 •     Op welke pagina je de site weer verlaat

 
Tracking Cookies

Deze cookies stellen een persoonlijk profiel op en houden je individuele surfgedrag bij. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je buiten onze website ook andere websites binnen ons netwerk bezoekt. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw persoonlijke gegevens maar is er alleen om persoonlijke advertenties af te stemmen op jouw profiel.
 
Voorbeeld: Je bezoekt de pagina voor ‘beginnerscursus’, wij kunnen je op social media een advertentie over de start van een nieuwe beginnerscursus tonen.
 
Kortom, op basis van deze informatie kunnen we relevante content/advertenties tonen dat aansluit op jouw persoonlijke interesses. Voor deze cookies vragen wij te allen tijde vooraf jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies niet geplaatst.
 
Ook als je geen toestemming geeft blijft het mogelijk dat je generieke advertenties van ons voorbij ziet komen. Dit komt bijvoorbeeld doordat de demografische, geografische of interesses overeenkomen met onze targeting instellingen.
Overzicht van tracking cookies op deze website.

 

Facebook

De Facebook pixel kijkt naar welke pagina’s je hebt bezocht op onze site. Heb je bijvoorbeeld gezocht naar een beginnerscursus in het Vondelpark. Dan kunnen we je persoonlijke content tonen op Facebook en Instagram.

 

Google Analytics

Google Analytics is een dienst van Google dat gedetailleerde statistieken verzamelt over bezoekers op onze site. Hier moet je denken aan welke pagina’s je hebt bezocht, hoe vaak je terugkeert op onze site, hoe je op de site bent gekomen of hoelang je op de site doorbrengt.

 

Google Ads

Google gebruikt een cookie om klikken op onze advertenties te kunnen meten en te kunnen herleiden of je een actie hebt uitgevoerd op onze site. Een actie kan zijn een inschrijving, het invullen van een van onze formulieren of klikken op het telefoonnummer of e-mailadres. Zo kunnen we de advertertentie campagnes verbeteren.

 

Clarity

Deze cookie kijkt naar je gedrag op de website. Hoe navigeer je door onze site, waar klik je op en tot hoever scroll je op bepaalde pagina’s. Op die manier kunnen wij snel zien als bepaalde informatie zoals een button niet goed zichtbaar is en over het hoofd wordt gezien. De cookie is het belang om de website continue te verbeteren en jouw gebruikerservaring te bevorderen.
 
Let op! Als je wenst geen ‘tracking’ cookies voor gepersonaliseerde content/advertenties te ontvangen betekent het niet dat je geen advertenties meer kunt ontvangen. Het blijft mogelijk dat je generieke advertenties van ons voorbij ziet komen.
 
Op onze website word je soms ook gevraagd je persoonsgegevens in te vullen. Bijvoorbeeld bij het invullen van een contact- of inschrijfformulier. Wanneer je je persoonsgegevens met ons deelt stem je ermee in dat We Run The City deze informatie op mag slaan. We slaan gegevens op die nodig zijn voor de transactie. Zo laten we de trainer weten wie je bent, wat je contactgegevens zijn en hoe we je kunnen bereiken, wat je nummer is in geval van nood en eventuele medische gegevens om rekening te houden met blessures. Ook gebruiken wij je gegevens om informatie over nieuwe cursusperiode(s) te delen.

 

Jouw (gegevens)rechten

Als persoon heb je natuurlijk volledig recht op je eigen persoonsgegevens en dat vinden wij maar al te logisch. Daarom heb je het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Je hebt ook recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen naar info@werunthecity.nl. Om er zeker van te zijn dat we met de rechtmatige eigenaar contact hebben kunnen wij vragen om je te identificeren. Wanneer je graag je persoonsgegevens wilt inzien vragen we je om een kopie van de desbetreffende cookie te delen. Deze vind je in de instellingen van je browser.

 

Blokkeren en/of verwijderen van Cookies

Het is natuurlijk ook mogelijk om cookies eenvoudig zelf te verwijderen dan wel blokkeren. Dit gaat via de instellingen van je (internet)browser. Hier heb je verschillende opties zoals het verwijderen van je cookies, het instellen van een melding wanneer er een cookie wordt geplaatst of het weigeren van alleen bepaalde cookies.  
 
Wanneer je cookies verwijdert heeft dit wel gevolgen voor het gebruiksgemak op onze site. Goed om te weten is dat wij je dan niet kunnen garanderen dat onze website optimaal functioneert.

 

Update

De laatste update op deze pagina dateert op 23 maart 2022. De regels rondom de cookie wet zullen met de tijd kunnen wijzigen. Wij trachten deze pagina periodiek te wijzigen en actueel te houden. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben kun je altijd contact opnemen via info@werunthecity.nl
 
Je kan je instellingen later wijzigen via deze button.

 

 

logo

Ik kijk iedere keer weer uit naar de volgende training!

Dennis loopt twee keer in de week in Amsterdam bij de Gevorderden groep

Loopanalyse

Een loopanalyse is een uitstekende manier om efficiënter te leren hardlopen.

Hardloopschema’s

Wil je rustig aan beginnen met hardlopen? We helpen je graag op weg met een schema voor 5 weken.